Flowserve Corporation Jobs

Featured Jobs

Flowserve has an opening in Irving, TX, for Senior BI Systems Analyst to be responsible for the daily performance & integrity of our SQL Server & SAP HANA database envrts., incl. configuration, administration, monitoring, security mgmt., performance tuning, backup/restore, & troubleshooting of SAP HANA servers & SQL servers. Must have legal auth. to work permanently in the US. EOE. To apply, search for 44678BR below.

Flowserve has an opening in Irving, TX, for Planview Solutions Architect, to be responsible for architecting & managing IT, R&D, and Engg. Portfolio & Project Mgmt. solutions to drive improved business outcomes for Flowserve, incl. improved OTD, decreased TTM, and improved on-budget project completions. Approx. 20% Domestic & Int’l. travel required. Must have legal auth. to work permanently in the US. EOE. To apply, search for 45214BR below.

Flowserve has an opening in Vernon, CA, for Project Manager to oversee and execute projects, consistent with the strategies of Flowserve’s Vernon Commercial Products Organization (CPO) and the resource capability of the Company. Must have legal auth. to work permanently in the US. EOE. To apply, search for 46755BR below.

Flowserve has an opening in Raleigh, NC, for Product Manager to assist in defining strategic objectives & vectors of differentiation for each valve product, and to research market conditions globally for highly engineered valves to determine attractiveness w/n target markets. Approx. 10% int’l. travel required. Must have legal auth. to work permanently in the US. EOE. To apply, search for 46799BR below.

Choose your language

Job Information

Flowserve Corporation Quality Inspector - Inspektor kvality in Olomouc, Czech Republic

Company Overview:

If a culture of excellence, innovation and ownership is what you’re searching for, consider putting your experience in motion at Flowserve. As an individual contributor, or as a leader of people, your enterprise mindset will ensure Flowserve’s position as the global standard in comprehensive flow control solutions. Here, your opportunity for professional development and industry leading rewards will be supported by our foundational commitments to the values of people first, integrity and safety. Thinking beyond opportunity and reward, at Flowserve, we are inspired by working together to create extraordinary flow control solutions to make the world better for everyone!

Position Description:

Účel pracovního místa/ Purpose of the job:

Zajištění vstupní a výstupní kontroly produktů, řízení neshodného produktu a metodická podpora výroby v oblasti rozměrové a vizuální kontroly vyráběných dílů

Incoming goods inspection and final inspection, non-conforming product management and support of production team at quality inspection requirements and methods

Hlavní odpovědnosti/Principal accountabilities

 1. Kontrola vyráběných dílů s technickou dokumentací a zajištění shody výrobků s výkresem v souladu s požadovanými termíny

 2. Provádění vstupní kontroly kooperovaných dílů a materiálových certifikátů + příjem materiálu

 3. Vedení dokumentace o měření a zajištění efektivních metod kontroly

 4. Řešení interních neshod a zákaznických reklamací ve spolupráci s dalšími odděleními, provádění analýzy kořenové příčiny a podíl na definování a provádění nápravných opatření.

 5. Podíl se na vstupních školeních zaměstnanců v oblasti měření a vizuální kontroly

 6. Podpora výroby v oblasti měření - provádění kontrolních měření, metodické vedení operátorů v oblasti měření

 7. Základní komunikace se zákazníky v oblasti schvalování výjimek na neshodné výrobky

1. Inspection of manufactured products and ensuring of product conformance with customer technical specifications within requested deadlines

2. Incoming goods inspection of machined products from external suppliers and material receipts + review of material certificates

3. Maintenance of required documented quality information and records and ensuring of effective inspection methods

4. Resolution of internal non-conformities and customer complaints in cooperation with other departments, support of root cause analysis and definition of corrective actions

5. Onboarding training of new employees about dimensional and visual inspection

6. Support of production team at quality inspection requirements and methods

7. Basic communication with customers about concession requests for non-conforming products

Obecné odpovědnosti/General accountabilities:

A. Dodržuje při všech pracovních činnostech zásady, předpisy a pokyny k zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

B. Postupuje při všech pracovních činnostech v souladu s politikou a cíli jakosti, s politikou a cíly ochrany životního prostředí a postupy a instrukcemi v těchto oblastech.

C. Udržuje svěřené pracoviště a jeho vybavení v řádném stavu, dle zásad systému 6S

D. Aktivně přistupuje ke zvyšování svých znalostí a kvalifikace.

E. V rámci svých možností navrhuje zlepšení procesů a postupů

F. Dodržuje interní předpisy zaměstnavatele a obecně platné předpisy

A. Following work safety rules, safe work and environmental sustainability procedures at all work related tasks

B. Following quality policy and quality goals at all work related tasks

C. Maintains workplace and equipment in proper conditions according required 6S standards

D. Active participation at extending own business knowledge and experience

E. Identification of process improvement opportunities and participation at improvements implementation

F. Following of all internal company procedures and regulatory compliance rules

Position Requirements:

 • SŠ vzdělání / Secondary education

 • minimum 3 roky na technické pozici ve výrobní strojírenské společnosti (práce s výkresovou dokumentací a přesnými měřidly podmínkou) nebo minimum 1 rok na pozici kontrolora kvality ve výrobní strojírenské společnosti Minimum 3 years of experience at technical role at mechanical engineering company (experience with technical drawings and precise measuring equipment is necessary) or minimum 1 year of experience as quality inspector at mechanical engineering company

 • Základní znalost práce v MS Windows a MS Office (excel). Basic experience with MS Windows and MS Office (Excel) software

 • Metodický přístup, efektivní komunikace, iniciativa, flexibilita, týmový přístup Methodical approach, effective communication, pro-active approach, flexibility, team player

Preferences:

 • vzdělání technického zaměření výhodou / preferred technical education

 • AJ výhodou / English knowledge is advantage

Job Posting/Business Card Title: Quality Inspector - Inspektor kvality

Primary Posting Location: Olomouc, Czech Republic

Percentage of Approximate Travel Required: 0%

Job Posting Category: Operations

Employment Type: Full time

Country: Czech Republic

Auto req ID: 47372BR

Flowserve is an equal opportunity employer and makes employment decisions without regard to race, gender, disability or protected veteran status. Click here to learn more. Flowserve will also not discriminate against an applicant or employee for inquiring about, discussing or disclosing their pay or, in certain circumstances, the pay of their co-workers Click here to learn more.

If you are a qualified individual with a disability or a disabled veteran, you have the right to request a reasonable accommodation if you are unable or limited in your ability to use or access www.flowserve.jobs as result of your disability. You can request a reasonable accommodation by sending an e-mail to employment@flowserve.com. In order to quickly respond to your request, please use the words "Accommodation Request" as your subject line of your email. For more information, read the Accessibility Process.

DirectEmployers